Huisartsenpraktijk Randwijck is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
020-6430130 optie 1
Spoednummer: 020-6430130 optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Randwijck


Huisartsenpraktijk Randwijck

Hoeksewaard 147 A
1181 CD Amstelveen
Telefoon: 020-6430130
Spoed: 020-6430130 optie 1
Fax: 020-6458456

huisartsenpraktijkrandwijck.praktijkinfo.nl


Spoedgevallen

Indien u ons met spoed nodig heeft, kunt u ons tussen 8.00 en 17.00 uur bereiken via tel. 020-6430130, kies optie 1 spoed. Indien het geen medische spoedsituatie betreft zult u worden terugverwezen naar de algemene telefoonlijn van de praktijk.

Avond, nacht en weekend

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur open.
De praktijk is de hele dag bereikbaar, behalve tussen 12.00-12.30 uur in verband met lunchpauze. Voor spoedgevallen zijn wij dan natuurlijk wel bereikbaar.

Afspraak maken

Wilt U een afspraak maken bij uw huisarts?

Dit kan 7 dagen per week 24 uur per dag via onze website (Patientenomgeving) of telefonisch op ma-vr bij voorkeur tussen 8-12 uur.


Telefonisch tussen 8-12 uur

020-6430130. De praktijk is dicht tussen 12.00-12.30 uur, behalve voor spoedgevallen. Voor een regulier consult staan 10 minuten gepland. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u de assistente vragen of het mogelijk is een dubbele afspraak te maken. Lees meer...


Via de website 24/7

Vanaf 12 januari 2015 kunt u via de website een afspraak maken bij uw eigen huisarts. Dit kan 24 per dag en 7 dagen per week. U dient hiervoor wel eerst een beveiligde account aan te maken omdat u in een deel van ons medisch informatiesysteem terecht komt. Via de website maakt u een strikt persoonlijk account aan, dat u toegang geeft tot de agenda van uw eigen huisarts en uw persoonlijke medicatieoverzicht. U kunt uw eigen medicatieoverzicht uit het medisch dossier inzien, chronische medicatie laten herhalen en medicatie herinneringen aanmaken. Ga naar de patientenomgeving.


Moet ik naar de dokter?

Met de app "Moet ik naar de dokter" kunt u kijken wat u zelf kunt doen om uw klachten te verlichten en of het nodig is om een afspraak te maken bij uw huisarts. Lees meer...

Huisbezoek

Vanwege de planning verzoeken wij u tussen 8.00 en 10.00 uur te bellen indien u een huisbezoek wenst. Visites die na 11.00 uur worden aangevraagd, kunnen alleen dezelfde dag nog worden afgelegd indien hier een medische noodzaak voor is.
De huisartsen proberen tussen 12.00 en 14.00 uur de huisbezoeken af te leggen. Bij drukte kunnen de huisbezoeken ook in de namiddag worden afgelegd.

Telefonisch consult

Indien u een vraag heeft aan uw huisarts, waarbij u inschat dat het niet nodig is om naar de praktijk te komen, kunt u tussen 08:00 en 12:00 uur een telefonisch consult van uw huisarts aanvragen bij de assistente. Zij zal u vragen op welk nummer u bereikbaar bent, zodat u teruggebeld kunt worden door uw huisarts. Door de hectiek van de dag is het niet altijd mogelijk om u op een specifieke tijd terug te bellen. Zorgt u er alstublieft voor dat u  bereikbaar bent!

Avond, nacht en weekend

Buiten kantooruren, van 17.00 - 8.00 uur en in het weekend en op feestdagen, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via tel: 020-456 2000.

  • De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten.
  • U kunt niet zonder afspraak langs komen bij de huisartsenpost. U dient dus eerst een afspraak te maken.
  • Een assistent(e) van de Huisartsenpost staat u te woord en zal uw klacht uitvragen om te bepalen wat het vervolgbeleid is. Dit kan een advies zijn, een afspraak op de huisartsenpost of een huisvisite door de huisarts.
  • De assistent(e) zal vragen naar uw verzekeringsgegevens. Wij adviseren u deze gegevens bij de hand te hebben alvorens u gaat bellen.
  • De huisartsenpost bevindt zich op het terrein van het Amstelland ziekenhuis, Laan van de Helende Meesters 8 te Amstelveen.
  • Voor meer informatie zie: http://www.huisartsenpost-amstelland.nl/

Informatie over assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten. De assistente kan bij veel voorkomende problematiek zoals koorts, keelpijn of diarree zelfstandig medisch advies geven.

Daarnaast doen assistentes het inloopspreekuur op elke werkdag van 8-11 uur. U kunt hier terecht voor: verzorging wonden, oren uitspuiten, bloeddruk meten, glucose meten, CRP meten (op indicatie huisarts), zwachtelen benen, behandeling aktinisch keratose, behandeling wratten en op aanvraag van de huisarts ook voor een ECG, echo-duplex en injecties.


Bereikbaarheid:

8.00-12.00 uur: afspraken maken voor het spreekuur, telefonisch overleg aanvragen, uitslagen onderzoek opvragen, telefonisch advies assistenten, herhaalmedicijn aanvragen

8.00-10.00 uur: aanvragen huisbezoeken

12.30-17.00 uur: uitslagen onderzoek opvragen, telefonisch advies assistenten

Kunt u een afspraak niet nakomen? Bel tijdig af alstublieft!

Informatie over praktijkondersteuners (POH)


De praktijkondersteuner-Somatiek (POH-S)

De POH-S ondersteunt uw huisarts bij de zorg aan patienten met chronische ziekten zoals diabetes, astma, copd, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Zij doet dit door het uitvoeren van controles volgens een vast protocol. Daarnaast geeft de POH-S u voorlichting over uw aandoening en kunt u bij haar terecht met vragen. De uitkomsten van de controles worden besproken met uw huisarts en als uw huisarts daar aanleiding toe ziet wordt de behandeling bijgesteld. Wanneer u door de POH-S wordt uitgenodigd voor een afspraak is dit altijd op verzoek van uw huisarts.

De zorgverlening door de POH-S valt volledig binnen de basisverzekering.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om een bepaalde afspraak na te komen verzet deze dan tijdig, liefst een week van te voren. Dit geeft de POH-S de mogelijkheid de tijd die voor u gereserveerd was een andere invulling te geven.
U kunt de POH-S bereiken via de assistente, tel 020-6430130. De assistente zal u vragen op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, zodat u teruggebeld kunt worden door de POH-S.


De praktijkondersteuner- Geestelijke GezondheidsZorg (POH GGZ)

Dhr J. De Boer werkt als POH GGZ in onze praktijk.

De POH GGZ is binnen de huisartsenpraktijk ingevoerd om u tijdig bij te staan bij psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health.
Het is mogelijk om bij de POH GGZ een wat langere afspraak te krijgen. De inzet van de POH GGZ wordt vergoedt vanuit het basispakket, dus er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

De POH GGz werkt onder verantwoordelijkheid  van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

Met de inzet van POH GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.
U kunt een eerste afspraak bij POH GGZ alleen maken via uw huisarts.

Nieuwe patienten

Bent U een nieuwe bewoner?

Woont u in de wijk en wilt u patient worden? De praktijk is open voor nieuwe patiënten die nog geen huisarts in Amstelveen hebben en woonachtig zijn in de postcodegebieden 1181 en Uilenstede
U kunt telefonisch een afspraak maken met de assistente voor een inschrijfprocedure. U kunt ook met het ingevulde inschrijfformulier (Inschrijfformulier voor volwassenen /Inschrijfformulier kind (0-18 jr) naar de praktijk komen tussen 8.00-11.00 uur.

De huisartsen nodigen nieuwe patienten altijd uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u belangrijke zaken over uzelf onder de aandacht van de huisarts brengen, zoals ziekten, allergieen voor medicijnen of ingrijpende levensgebeurtenissen. Uiteraard kunt u zelf ook uw vragen stellen over de gang van zaken in de praktijk.