Huisartsenpraktijk Randwijck is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
020-6430130 optie 1
Spoednummer: 020-6430130 optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Informatie over praktijkondersteuners (POH)


De praktijkondersteuner-Somatiek (POH-S)

De POH-S ondersteunt uw huisarts bij de zorg aan patienten met chronische ziekten zoals diabetes, astma, copd, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Zij doet dit door het uitvoeren van controles volgens een vast protocol. Daarnaast geeft de POH-S u voorlichting over uw aandoening en kunt u bij haar terecht met vragen. De uitkomsten van de controles worden besproken met uw huisarts en als uw huisarts daar aanleiding toe ziet wordt de behandeling bijgesteld. Wanneer u door de POH-S wordt uitgenodigd voor een afspraak is dit altijd op verzoek van uw huisarts.

De zorgverlening door de POH-S valt volledig binnen de basisverzekering.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om een bepaalde afspraak na te komen verzet deze dan tijdig, liefst een week van te voren. Dit geeft de POH-S de mogelijkheid de tijd die voor u gereserveerd was een andere invulling te geven.
U kunt de POH-S bereiken via de assistente, tel 020-6430130. De assistente zal u vragen op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, zodat u teruggebeld kunt worden door de POH-S.


De praktijkondersteuner- Geestelijke GezondheidsZorg (POH GGZ)

Dhr J. De Boer werkt als POH GGZ in onze praktijk.

De POH GGZ is binnen de huisartsenpraktijk ingevoerd om u tijdig bij te staan bij psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health.
Het is mogelijk om bij de POH GGZ een wat langere afspraak te krijgen. De inzet van de POH GGZ wordt vergoedt vanuit het basispakket, dus er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

De POH GGz werkt onder verantwoordelijkheid  van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

Met de inzet van POH GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.
U kunt een eerste afspraak bij POH GGZ alleen maken via uw huisarts.