Huisartsenpraktijk Randwijck is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
020-6430130 optie 1
Spoednummer: 020-6430130 optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Klachten

U heeft een klacht over de huisartsenzorg. Wat kan u doen?

Samen lossen we het op.

1. Bespreek uw klacht met uw huisarts.
Heeft u een klacht, bespreek dit dan eerst met uw huisarts. Dat kan ook wanneer de klacht over bijvoorbeeld de doktersassistent(e) gaat. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid.
Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. U kunt een afspraak maken met uw huisarts om uw klacht te bespreken. Komt u er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

2. De klachtenfunctionaris komt tot een oplossing
U kunt uw klacht voorleggen aan interne klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is kiest geen partij. Zij helpt u en de huisarts de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt dit doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij onze praktijk. De klachtenfunctionaris neemt daarna contact met u op.

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van DOKH.

3. De externe klachtenfunctionaris van DOKH

De externe klachtenfunctionaris heeft een zelfde aanpak als de interne klachtenfunctionaris maar het verschil is dat de externe klachtenfunctionaris geen deel uitmaakt van onze praktijk. Het uitgangspunt is om door bemiddeling tussen u en uw huisarts de klacht samen op te lossen. U kunt contact opnemen met deze klachtenfunctionaris via deze link.

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

4. De geschillencommissie komt met een bindend oordeel
Alleen als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de huisarts wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als een geschil indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

U kunt zich ook direct tot DOKH wenden, maar wij hopen dat u eerst contact met ons opneemt.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Kwakelkade 21f
1823 CL ALKMAAR
Vanaf 10 april 2017:
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

Bovenstaande procedure kunt u ook nalezen op Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg