Huisartsenpraktijk Randwijck is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
020-6430130 optie 1
Spoednummer: 020-6430130 optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Electronisch Patienten Dossier


Uw medische gegevens electronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming.

Om goede medische zorg te kunnen geven is het soms belangrijk dat uw zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medische problemen u hebt, welke medicijnen u gebruikt en waarvoor u allergisch bent. Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie.

Als u in het weekend een dokter nodig hebt, komt u terecht bij de huisartsenpost Amstelland. Voorheen kon de dokter daar uw medische gegevens inzien als dat nodig was. Sinds 1 januari 2013 kan dat niet meer, tenzij u daar toestemming voor geeft.

Was het dus eerder: "wie zwijgt, stemt toe", nu is uw expliciete toestemming nodig voor de medische gegevensuitwisseling. De huisartsen vragen u deze toestemming te geven door uw naam en handtekening op dit formulier in te vullen en bij ons in te leveren.

Lees hieronder waar u toestemming voor geeft!

Raadpleging van uw medische gegevens is altijd alleen maar toegestaan wanneer dit nodig is voor een goede hulpverlening. Niet uw hele dossier kan ingezien worden, alleen de belangrijkste zaken daaruit.

De volgende zaken worden uitgewisseld:

  • Uw personalia (naam, adres, geboortedatum en geslacht). Dan weet een zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen.
  • Medische gegevens uit het verslag van de huisarts van uw contacten met hem/haar in de afgelopen vier maanden of de laatste vijf contacten; .
  • Uw huidige gezondheidsproblemen;
  • Informatie die van belang is voor het voorschrijven van medicijnen (allergie, welke medicijnen u gebruikt en dergelijke);
  • Uitslagen van relevante onderzoeken.


Beveiliging en controle

Voorlopig kunnen uw gegevens alleen ingezien worden als u op de huisartsenpost Amstelland een behandeling nodig heeft. In de toekomst betreft dit mogelijk meer hulpverleners (apotheek, medisch specialist in ziekenhuis en andere huisarts), maar alleen wanneer uw behandeling dit noodzakelijk maakt. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Er wordt vastgelegd wie uw gegevens hebben ingezien, zodat daarop gecontroleerd kan worden. U heeft recht op inzage in deze gegevens. En u houdt altijd het recht om uw toestemming in te trekken.


Uw toestemming

Wilt u dat wij uw medische gegevens beschikbaar stellen  voor raadpleging door andere zorgaanbieders (apotheek, medisch specialist in ziekenhuis en andere huisarts)?  Laat ons dit dan weten door middel van bijgevoegd toestemmingsformulier.  U kunt dit formulier opsturen of afgeven op de huisartsenpraktijk. Ook als u wilt dat uw gegevens niet beschikbaar gesteld worden, horen we dit graag van u. Dank voor uw moeite!.


Toestemmingsregistratieformulier patienten

Wanneer u deel uit maakt van een woonverband met meerdere volwassenen (personen ouder dan 16 jaar), moet iedere persoon afzonderlijk aangeven of wel of niet toestemming wordt verleend voor electronische gegevens uitwisseling. Voor kinderen onder de 12 jaar kunnen de ouders toestemming geven. Als er kinderen zijn tussen de 12 en 16 jaar, moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven.

Klik op onderstaande link voor het juiste formulier: