Huisartsenpraktijk Randwijck is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
020-6430130 optie 1
Spoednummer: 020-6430130 optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Geen e-mail consult

Tot op heden werken de huisartsen niet met e-mail consulten. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste hebben medische vragen vaak meer toelichting nodig van de patient dan dat er in de e-mail wordt aangegeven. Er zullen vaak meerdere mails nodig zijn voordat de arts een juist advies kan geven en dat kan juist weer meer tijd kosten. Daarnaast is het via email moeilijk om na te gaan in hoeverre de patient geholpen is met het advies en of dit aan de verwachtingen voldeed. Tenslotte is het ook lastig om de ernst van de klacht in te schatten zonder dat de arts de patient ziet of hoort aan de telefoon.