Huisartsenpraktijk Randwijck is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
020-6430130 optie 1
Spoednummer: 020-6430130 optie 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

ADHD

  • Mensen met ADHD hebben heel veel last van concentratieproblemen, onrust en impulsiviteit.
  • Hun dagelijks leven komt erdoor in problemen, zoals werk en gezinsleven.
  • Gedragstherapie en coaching helpen om minder last van ADHD te hebben.
  • Uw huisarts kan u verwijzen naar een behandelaar, zoals een psycholoog of psychotherapeut. 
  • Bij ADHD komen ook vaak andere psychische klachten voor, zoals depressie, angst en verslaving.

Meer lezen over wat ADHD is?

Behandeling van ADHD

Bij ADHD is het belangrijk om te leren omgaan met de verschijnselen van ADHD. Een psycholoog of psychotherapeut kan u hierbij begeleiden. Deze behandeling heet gedragstherapie.  
U leert de verschijnselen waar u last van heeft herkennen. Ook leert u hoe u uw dag structuur kunt geven. Samen met de behandelaar bekijkt u ook hoe u uw sterke kanten beter kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in een nieuwe opleiding of baan. Verder leert u om zich te ontspannen en om te gaan met stress. Ook leert u hoe u beter met anderen omgaat.

Als psychologische behandeling niet genoeg verbetering geeft, stellen sommige artsen voor om het middel methylfenidaat of dexamfetamine te proberen.

Dit zijn middelen die alleen bedoeld zijn als ondersteuning van de behandeling van ADHD bij kinderen. Het is onzeker of deze middelen bij volwassenen werken en het is onzeker of ze veilig zijn voor volwassenen. Ze kunnen namelijk bijwerkingen hebben die ernstig kunnen zijn. Daarom zijn de middelen niet officieel bedoeld (geregistreerd) voor ADHD bij volwassenen.

Begeleiding bij gebruik van medicatie

Indien u medicatie gebruikt op advies van uw behandelaar is het belangrijk dat u daarbij begeleiding blijft krijgen. Ook als de begeleiding bij de psychiater is beeindigd blijft dit noodzakelijk. Uw huisarts kan deze begeleiding overnemen. Samen met uw huisarts wordt dan jaarlijks geevalueerd hoe het gaat, wat de werkzaamheid is, hoe lang u nog door gaat met het medicijn en hoe het met uw klachten gaat als u een tijdje stopt. Ook als u andere medicijnen nodig hebt of een zwangerschapswens heeft is het belangrijk dat u contact opneemt met uw huisarts om dit te bespreken.